Genomik imza yeni erken teşhis kanser testine yol açabilir

Anonim

Genomik imza yeni erken teşhis kanser testine yol açabilir

Tıbbi

Chris Wood

6 Şubat 2016

Beş farklı kanserde bir DNA metilasyon imzasını başarıyla tanımlayan araştırmacılar, yaptıkları çalışmaların kanserleri erken teşhis etmek için yeni bir kan testine yol açabileceğini umuyorlar (Kredi: NIH)

Hala erken gelişim aşamalarında kanseri tespit etmek zor bir iştir, ancak son derece önemli olan, etkili tedavi şansının çok daha yüksek olmasıyla birlikte daha hızlıdır. Şimdi, Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden (NIH) bir araştırmacı ekibi, beş farklı kanserde ortaya çıkan ve basit bir erken teşhis kanı testine yol açabilecek bir keşif meydana getiren tümör DNA'sının bir imzasını tanımlamıştır.

Bu çalışma, metilasyon olarak bilinen DNA'nın kimyasal bir modifikasyonu üzerinde odaklanmaktadır - moleküllerin etkisini tanımlamak için kullanılan, metil grupları olarak bilinen, DNA'ya yapışan ve belirli genlerin aktivitesini azaltan bir terim.

Çalışmada, araştırmacılar, sadece tümörlerde bulunan ZNF154 olarak bilinen bir gende yüksek bir metilasyon imzasını tespit edebildiler. Orijinal keşif 2013 yılında yapıldı, 15 farklı tipte tümörde ZNF154 metilasyon imzası bulunan ekip 13 farklı organdan oluşuyor.

Genomik imzanın evrensel kanser biyobelirteçleri olarak kullanılabildiği bilgisinde, ekip daha sonra erken teşhis için ne kadar etkili olabileceğini belirlemeye çalışmıştır. Birincisi, araştırmacılar çalışmalarını beş farklı kanserle sınırlandırdılar, kolon, akciğer, meme, mide ve endometriyal kanserler üzerinde ayrıntılı testler yaparak genomik imzanın varlığını doğruladılar.

Daha sonra, kanserli ve kanserli olmayan insanların DNA'sındaki işaretleyiciyi aramak için özel olarak geliştirilmiş bir bilgisayar programı kullandılar. Bu, kanserin başarılı bir şekilde saptanması için bir DNA örneğinin ne kadarının kan örneğinde bulunması gerektiğini belirtti. ceryan etmek.

Sonuçlar çok olumluydu, bu da mevcut metillenmiş moleküllerin miktarı yüzde 99 oranında azaldığında bile, programın bir örnekte kanseri tanımlayan imzayı hala tespit edebildiğini gösterdi.

Markörün görünür kullanışlılığına rağmen, tümörlerin arasındaki bağlantı ve DNA metilasyonu arasındaki bağlantı henüz anlaşılmamıştır; bunun nedeni, hastalığın normal hücre süreçlerinin bozulmasının bir belirtisi olabileceği düşüncesidir. Dahası, araştırmacılar ZNF154 geninin gerçekte ne yaptığını bile bilmiyorlar.

Bu gizemlere rağmen, bulgular, mamografiler ve kolonoskopiler gibi tarama tekniklerine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırarak çok sayıda kanser için önemli ölçüde daha az müdahaleci erken teşhis testlerine yol açabilir. Uzun vadede, genomik imzanın tedavi üzerinde büyük bir etkisi olabilir; doktorlar bir gün erken kanserleri tanımlamak için basit bir kan tahlilini kullanabilirler.

Çalışmada Dr. Laura Elnitski, "Kanser yakalama umudunu sunan ve birçok kanser türüyle insanların hayatta kalma oranını dramatik bir şekilde artıran bir tanı testi geliştirmek için zemin hazırladık" dedi.

Ekip çalışmalarına devam etmeyi, meme, kolon, mesane, prostat, pankreatik ve yumurtalık kanseri olan hastaların kan örneklerini kullanarak tespit yönteminin etkinliğini doğrulamayı planlamaktadır.

Araştırma, Moleküler Diagnostics Dergisi'nde yayınlandı.

Kaynak: NIH

Beş farklı kanserde bir DNA metilasyon imzasını başarıyla tanımlayan araştırmacılar, yaptıkları çalışmaların kanserleri erken teşhis etmek için yeni bir kan testine yol açabileceğini umuyorlar (Kredi: NIH)